2 Timothy 4:18

Albanian(i) 18 Të fala Prishilës dhe Akuilës dhe shtëpisë së Onesiforit.