2 Timothy 1:10

Albanian(i) 10 për të cilin unë u caktova predikues, apostull dhe mësues i johebrenjve.