2 Corinthians 6:12

Albanian(i) 12 Ju nuk jeni ngushtë në ne, por ju jeni të ngushtë në zemrat tuaj.