2 Corinthians 3:8

Albanian(i) 8 sa më i lavdishëm do të jetë shërbimi i Frymës?