2 Corinthians 2:11

Albanian(i) 11 që të mos na mposhtë Satanai, sepse ne i dimë qëllimet e tij.