2 Corinthians 12:8

Albanian(i) 8 Lidhur me këtë iu luta tri herë Zotit që ta largonte nga unë.