1 Thessalonians 4:3

Albanian(i) 3 që secili prej jush të dijë ta mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder,