1 Samuel 10:13

Albanian(i) 13 Me të mbaruar profecitë, Sauli u drejtua në vendin e lartë.