1 Corinthians 7:33

Albanian(i) 33 por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë gruas së tij.