1 Corinthians 7:20

Albanian(i) 20 Gjithsecili le të mbetet në atë gjendje në të cilën ishte thirrur.