1 Corinthians 13:9

Albanian(i) 9 sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht.