1 Chronicles 1:28

Albanian(i) 28 Bijtë e Abrahamit ishin Isaku dhe Ismaeli.