Philippians 3:21

ACVI(i)
   21 G3739 R-NSM ος WHO G3345 V-FAI-3S μετασχηματισει WILL TRANSFORM G3588 T-ASN το THE G4983 N-ASN σωμα BODY G3588 T-GSF της OF THA G5014 N-GSF ταπεινωσεως LOWLINESS G2257 P-1GP ημων OF US G1519 PREP εις IN ORDER FOR G846 P-ASN αυτο IT G3588 T-ASN το THE G1096 V-2ADN γενεσθαι TO BECOME G4832 A-ASN συμμορφον SIMILAR IN FORM G3588 T-DSN τω TO THE G4983 N-DSN σωματι BODY G3588 T-GSF της OF THA G1391 N-GSF δοξης GLORY G846 P-GSM αυτου OF HIM G2596 PREP κατα ACCORDING TO G3588 T-ASF την THA G1753 N-ASF ενεργειαν WORKING G3588 T-GSN του OF THE G1410 V-PNN δυνασθαι POWER G846 P-ASM αυτον HIM G2532 CONJ και EVEN G5293 V-AAN υποταξαι TO SUBJECT G3588 T-APN τα THES G3956 A-APN παντα ALL G1438 F-3DSM εαυτω TO HIMSELF