Matthew 25:20

ACVI(i)
   20 G2532 CONJ και AND G4334 V-2AAP-NSM προσελθων HAVING COME G3588 T-NSM ο THO G2983 V-2AAP-NSM λαβων WHO RECEIVED G3588 T-APN τα THES G4002 N-NUI πεντε FIVE G5007 N-APN ταλαντα TALENTS G4374 V-AAI-3S προσηνεγκεν BROUGHT G4002 N-NUI πεντε FIVE G243 A-APN αλλα OTHER G5007 N-APN ταλαντα TALENTS G3004 V-PAP-NSM λεγων SAYING G2962 N-VSM κυριε LORD G3860 V-AAI-2S παρεδωκας THOU DELIVERED G4002 N-NUI πεντε FIVE G5007 N-APN ταλαντα TALENTS G3427 P-1DS μοι TO ME G2396 INJ ιδε BEHOLD G2770 V-AAI-1S εκερδησα I HAVE GAINED G4002 N-NUI πεντε FIVE G243 A-APN αλλα OTHER G5007 N-APN ταλαντα TALENTS G1909 PREP επ BESIDES G846 P-DPN αυτοις THEM