Hebrews 2:4

ACVI(i)
   4 G3588 T-GSM του Of Tho G2316 N-GSM θεου God G5037 PRT τε Also G4901 V-PAP-GSM συνεπιμαρτυρουντος Testifying Simultaneously G4592 N-DPN σημειοις By Signs G2532 CONJ και And G5059 N-DPN τερασιν Wonders G2532 CONJ και And G4164 A-DPF ποικιλαις By Various G1411 N-DPF δυναμεσιν Powers G2532 CONJ και And G3311 N-DPM μερισμοις Distributions G40 A-GSN αγιου Of Holy G4151 N-GSN πνευματος Spirit G2596 PREP κατα According To G3588 T-ASF την Tha G2308 N-ASF θελησιν Will G846 P-GSM αυτου Of Him