Hebrews 2:4

ACVI(i)
   4 G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G5037 PRT τε ALSO G4901 V-PAP-GSM συνεπιμαρτυρουντος TESTIFYING SIMULTANEOUSLY G4592 N-DPN σημειοις BY SIGNS G2532 CONJ και AND G5059 N-DPN τερασιν WONDERS G2532 CONJ και AND G4164 A-DPF ποικιλαις BY VARIOUS G1411 N-DPF δυναμεσιν POWERS G2532 CONJ και AND G3311 N-DPM μερισμοις DISTRIBUTIONS G40 A-GSN αγιου OF HOLY G4151 N-GSN πνευματος SPIRIT G2596 PREP κατα ACCORDING TO G3588 T-ASF την THA G2308 N-ASF θελησιν WILL G846 P-GSM αυτου OF HIM