Galatians 3:17

ACVI(i)
   17 G1161 CONJ δε And G3004 V-PAI-1S λεγω I Say G5124 D-ASN τουτο This G1242 N-ASF διαθηκην Covenant G4300 V-RPP-ASF προκεκυρωμενην Previously Confirmed G5259 PREP υπο By G3588 T-GSM του Tho G2316 N-GSM θεου God G1519 PREP εις In G5547 N-ASM χριστον Anointed G3588 T-NSM ο Tho G3551 N-NSM νομος Law G1096 V-2RAP-NSM γεγονως Which Has Happened G5071 N-APN τετρακοσια Four Hundred G2532 CONJ και And G5144 N-NUI τριακοντα Thirty G2094 N-APN ετη Years G3326 PREP μετα After G208 V-PAI-3S ακυροι Annuls G3756 PRT-N ουκ Not G1519 PREP εις In Order G3588 T-ASN το The G2673 V-AAN καταργησαι To Make Useless G3588 T-ASF την Tha G1860 N-ASF επαγγελιαν Promise