Acts 2:29

ACVI(i)
   29 G435 N-VPM ανδρες Men G80 N-VPM αδελφοι Brothers G1832 V-PQP-NSN εξον Being Permitted G2036 V-2AAN ειπειν To Speak G4314 PREP προς To G5209 P-2AP υμας You G3326 PREP μετα With G3954 N-GSF παρρησιας Openness G4012 PREP περι About G3588 T-GSM του Tho G3966 N-GSM πατριαρχου Patriarch G1138 N-PRI δαυιδ David G3754 CONJ οτι That G2532 CONJ και Both G5053 V-AAI-3S ετελευτησεν He Perished G2532 CONJ και And G2290 V-2API-3S εταφη Was Buried G2532 CONJ και And G3588 T-NSN το The G3418 N-NSN μνημα Sepulcher G846 P-GSM αυτου Of Him G2076 V-PXI-3S εστιν Is G1722 PREP εν With G2254 P-1DP ημιν Us G891 PREP αχρι To G3778 D-GSF ταυτης This G3588 T-GSF της Tha G2250 N-GSF ημερας Day