Micah 4:1

LXX_WH(i)
    1 G2532 CONJ και G1510 V-FMI-3S εσται G1909 PREP επ G2078 A-GPF εσχατων G3588 T-GPF των G2250 N-GPF ημερων G1717 A-NSN εμφανες G3588 T-NSN το G3735 N-NSN ορος G3588 T-GSM του G2962 N-GSM κυριου G2092 A-ASN ετοιμον G1909 PREP επι G3588 T-APF τας   N-APF κορυφας G3588 T-GPN των G3735 N-GPN ορεων G2532 CONJ και G3349 V-FPI-3S μετεωρισθησεται G5231 ADV υπερανω G3588 T-GPM των G1015 N-GPM βουνων G2532 CONJ και G4692 V-FAI-3P σπευσουσιν G4314 PREP προς G846 D-ASN αυτο G2992 N-NPM λαοι
ERV(i) 1 But in the latter days it shall come to pass, that the mountain of the LORD’S house shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and peoples shall flow unto it.