Judges 14:13

LXX_WH(i)
    13 G2532 CONJ και G1437 CONJ εαν G3165 ADV μη G1410 V-APS-2P δυνασθητε   V-AAN απαγγειλαι G1473 P-DS μοι G2532 CONJ και G1325 V-FAI-2P δωσετε G4771 P-NP υμεις G1473 P-DS εμοι G5144 N-NUI τριακοντα G4616 N-APF σινδονας G2532 CONJ και G5144 N-NUI τριακοντα G4749 N-APF στολας G2440 N-GPN ιματιων G2532 CONJ και   V-AAI-3P ειπαν G846 D-DSM αυτω G4261 V-PMD-2S προβαλου G3588 T-ASN το   N-ASN προβλημα G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G191 V-FMI-1P ακουσομεθα G846 D-GSM αυτου
ERV(i) 13 but if ye cannot declare it me, then shall ye give me thirty linen garments and thirty changes of raiment. And they said unto him, Put forth thy riddle, that we may hear it.