Jonah 3:6

LXX_WH(i)
    6 G2532 CONJ και G1448 V-AAI-3S ηγγισεν G3588 T-NSM ο G3056 N-NSM λογος G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G935 N-ASM βασιλεα G3588 T-GSF της   N-GSF νινευη G2532 CONJ και   V-AAI-3S εξανεστη G575 PREP απο G3588 T-GSM του G2362 N-GSM θρονου G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G4014 V-AMI-3S περιειλατο G3588 T-ASF την G4749 N-ASF στολην G846 D-GSM αυτου G575 PREP αφ G1438 D-GSM εαυτου G2532 CONJ και G4016 V-AMI-3S περιεβαλετο G4526 N-ASM σακκον G2532 CONJ και G2523 V-AAI-3S εκαθισεν G1909 PREP επι G4700 N-GSF σποδου
ERV(i) 6 And the tidings reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, and laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes.