Ecclesiastes 12:3

LXX_WH(i)
    3 G1722 PREP εν G2250 N-DSF ημερα G3739 R-DSF η G1437 CONJ εαν G4531 V-APS-3P σαλευθωσιν G5441 N-NPM φυλακες G3588 T-GSF της G3614 N-GSF οικιας G2532 CONJ και G1294 V-APS-3P διαστραφωσιν G435 N-NPM ανδρες G3588 T-GSF της G1411 N-GSF δυναμεως G2532 CONJ και G691 V-AAI-3P ηργησαν G3588 T-NPF αι G229 V-PAPNP αληθουσαι G3754 CONJ οτι   V-API-3P ωλιγωθησαν G2532 CONJ και   V-FAI-3P σκοτασουσιν G3588 T-NPF αι G991 V-PAPNP βλεπουσαι G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G3692 N-DPF οπαις
ERV(i) 3 in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened,