Deuteronomy 2:25

ABP_GRK(i)
  25 G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα ταύτη G3778   G1728 ενάρχου G1325 δούναι G3588 τον G5156 τρόμον G1473 σου G2532 και G3588 τον G5401 φόβον G1473 σου G1909 επί G4383 προσώπου G3956 πάντων G3588 των G1484 εθνών G3588 των G5270 υποκάτω G3588 του G3772 ουρανού G3748 οίτινες G191 ακούσαντες G3588 το G3686 όνομά σου G1473   G5015 ταραχθήσονται G2532 και G5604 ωδίνας G2192 έξουσιν G575 από G4383 προσώπου σου G1473  
LXX_WH(i)
    25 G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G2250 N-DSF ημερα G3778 D-DSF ταυτη   V-PMD-2S εναρχου G1325 V-AAN δουναι G3588 T-ASM τον G5156 N-ASM τρομον G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G5401 N-ASM φοβον G4771 P-GS σου G1909 PREP επι G4383 N-ASN προσωπον G3956 A-GPN παντων G3588 T-GPN των G1484 N-GPN εθνων G3588 T-GPN των G5270 PREP υποκατω G3588 T-GSM του G3772 N-GSM ουρανου G3748 RI-NPM οιτινες G191 V-AAPNP ακουσαντες G3588 T-ASN το G3686 N-ASN ονομα G4771 P-GS σου G5015 V-FPI-3P ταραχθησονται G2532 CONJ και G5604 N-APF ωδινας G2192 V-FAI-3P εξουσιν G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G4771 P-GS σου
ERV(i) 25 This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the peoples that are under the whole heaven, who shall hear the report of thee, and shall tremble, and be in anguish because of thee.