Revelation 15:2

ABP_GRK(i)
  2 G2532 και G1492 είδον G5613 ως G2281 θάλασσαν G5193 υαλίνην G4442 πυρί G3396 μεμιγμένην G2532 και G3588 τους G3528 νικώντας G1537 εκ G3588 του G2342 θηρίου G2532 και G1537 εκ G3588 της G1504 εικόνος αυτού G1473   G2532 και G1537 εκ G3588 του G706 αριθμού G3588 του G3686 ονόματος αυτού G1473   G2476 εστώτας G1909 επί G3588 την G2281 θάλασσαν G3588 την G5193 υαλίνην G2192 έχοντας G2788 κιθάρας G3588 του G2316 θεού