Revelation 14:4

ABP_GRK(i)
  4 G3778 ούτοί G1510.2.6 εισιν G3739 οι G3326 μετά G1135 γυναικών G3756 ουκ G3435 εμολύνθησαν G3933 παρθένοι G1063 γαρ G1510.2.6 εισιν G3778 ούτοι G1510.2.6 εισιν G3588 οι G190 ακολουθούντες G3588 τω G721 αρνίω G3699 όπου G302 αν G5217 υπάγη G3778 ούτοι G5259 υπό G* Ιησού G59 ηγοράσθησαν G575 από G3588 των G444 ανθρώπων G536 απαρχή G3588 τω G2316 θεώ G2532 και G3588 τω G721 αρνίω