Psalms 38:12-14

ABP_GRK(i)
  12 G2532 και G1545.1 εξεβιάζοντο G3588 οι G2212 ζητούντες G3588 την G5590 ψυχήν μου G1473   G2532 και G3588 οι G2212 ζητούντες G3588 τα G2556 κακά G1473 μοι G2980 ελάλησαν G3153 ματαιότητας G2532 και G1386.1 δολιότητας G3650 όλην G3588 την G2250 ημέραν G3191 εμελέτησαν
  13 G1473 εγώ δε G1161   G5616 ωσεί G2974 κωφός G3756 ουκ G191 ήκουον G2532 και G5616 ωσεί G216 άλαλος G3756 ουκ G455 ανοίγων G3588 το G4750 στόμα αυτού G1473  
  14 G2532 και G1096 εγενόμην G5616 ωσεί G444 άνθρωπος G3756 ουκ G191 ακούων G2532 και G3756 ουκ G2192 έχων G1722 εν G3588 τω G4750 στόματι αυτού G1473   G1648.1 ελεγμούς