Nehemiah 8:16

ABP_GRK(i)
  16 G2532 και G1831 εξήλθεν G3588 ο G2992 λαός G2532 και G5342 ήνεγκαν G2532 και G4160 εποίησαν G1438 εαυτοίς G4633 σκηνάς G435 ανήρ G1909 επί G3588 του G1430 δώματος αυτού G1473   G2532 και G1722 εν G3588 ταις G833 αυλαίς αυτών G1473   G2532 και G1722 εν G3588 ταις G833 αυλαίς G3624 οίκου G3588 του G2316 θεού G2532 και G1722 εν G4113 πλατείαις G3588 της G4439 πύλης G3588 των G5204 υδάτων G2532 και G1722 εν G3588 ταις G4113 πλατείαις G3588 της G4439 πύλης G* Εφραϊμ