Micah 2:1-3

ABP_GRK(i)
  1 G1096 εγένοντο G3049 λογιζόμενοι G2873 κόπους G2532 και G2038 εργαζόμενοι G2556 κακά G1722 εν G3588 ταις G2845 κοίταις αυτών G1473   G2532 και G260 άμα G3588 τη G2250 ημέρα G4931 συνετέλουν G1473 αυτά G1360 διότι G3756 ουκ ήραν G142   G4314 προς G3588 τον G2316 θεόν G3588 τας G5495 χείρας αυτών G1473  
  2 G2532 και G1937 επεθύμουν G68 αγρούς G2532 και G1283 διήρπαζον G3737 ορφανούς G2532 και G3624 οίκους G2616 κατεδυνάστευον G2532 και G1283 διήρπαζον G435 άνδρα G2532 και G3588 τον G3624 οίκον αυτού G1473   G435 άνδρα G2532 και G3588 την G2817 κληρονομίαν αυτού G1473  
  3 G1223 διά G3778 τούτο G3592 τάδε G3004 λέγει G2962 κύριος G2400 ιδού G1473 εγώ G3049 λογίζομαι G1909 επί G3588 την G5443 φυλήν ταύτην G3778   G2556 κακά G1537 εξ G3739 ων G3766.2 ου μη G142 άρητε G3588 τους G5137 τραχήλους υμών G1473   G2532 και G3766.2 ου μη G4198 πορεύθητε G3717 ορθοί G3754 ότι G2540 καιρός G4190 πονηρός εστιν G1510.2.3