Mark 10:30

ABP_GRK(i)
  30 G1437 εαν μη G3361   G2983 λάβη G1542 εκατονταπλασίονα G3568 νυν G1722 εν G3588 τω G2540 καιρώ τούτω G3778   G3614 οικίας G2532 και G80 άδελφους G2532 και G79 αδελφάς G2532 και G3384 μητέρας G2532 και G5043 τέκνα G2532 και G68 αγρούς G3326 μετά G1375 διωγμών G2532 και G1722 εν G3588 τω G165 αιώνι G3588 τω G2064 ερχομένω G2222 ζωήν G166 αιώνιον