Luke 19:41-44

ABP_GRK(i)
  41 G2532 και G5613 ως G1448 ήγγισεν G1492 ιδών G3588 την G4172 πόλιν G2799 έκλαυσεν G1909 επ΄ G1473 αυτή
  42 G3004 λέγων G3754 ότι G1487 ει G1097 έγνως G2532 και G1473 συ G2532 και G1065 γε G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα σου G1473   G3778 ταύτη G3588 τα G4314 προς G1515 ειρήνην σου G1473   G3568 νυν δε G1161   G2928 εκρύβη G575 από G3788 οφθαλμών σου G1473  
  43 G3754 ότι G2240 ήξουσιν G2250 ημέραι G1909 επί G1473 σε G2532 και G4016 περιβαλούσιν G3588 οι G2190 εχθροί σου G1473   G5482 χάρακά G1473 σοι G2532 και G4033 περικυκλώσουσί G1473 σε G2532 και G4912 συνέξουσί G1473 σε G3840 πάντοθεν
  44 G2532 και G1474 εδαφιούσί G1473 σε G2532 και G3588 τα G5043 τέκνα σου G1473   G1722 εν G1473 σοι G2532 και G3756 ουκ αφήσουσιν G863   G1722 εν G1473 σοι G3037 λίθον G1909 επί G3037 λίθω G446.2 ανθ΄ ων G3756 ουκ έγνως G1097   G3588 τον G2540 καιρόν G3588 της G1984 επισκοπής σου G1473