Lamentations 3:15-19

ABP_GRK(i)
  15 G5526 εχόρτασέ G1473 με G4088 πικρίας G3184 εμέθυσέ G1473 με G5521 χολής
  16 G2316 ΟΥΑΥ και G1544 εξέβαλε G5586 ψηφω G3599 οδόντας μου G1473   G5595 εψώμισέ με G1473   G4700 σποδόν
  17 G2532 και G683 απώσατο G1537 εξ G1515 ειρήνης G5590 ψυχήν μου G1473   G1950 επελαθόμην G18 αγαθά
  18 G2532 και G2036 είπα G622 απώλετο G3588 το G3534 νίκός μου G1473   G2532 και G3588 η G1680 ελπίς μου G1473   G575 από G2962 κυρίου
  19 G3403 ΖΑΙΝ εμνησθην G575 από G4432 πτωχείας μου G1473   G2532 και G1537 εκ G1375 διωγμού μου G1473   G4088 πικρίας μου G1473   G2532 και G5521 χολής μου G1473