Judges 4:9

ABP_GRK(i)
  9 G2532 και G2036 είπε G4314 προς G1473 αυτόν G* Δεββωρά G4198 πορευομένη G4198 πορεύσομαι G3326 μετά G1473 σου G4133 πλην G1097 γίνωσκε G3754 ότι G3756 ουκ έσται G1510.8.3   G3588 το G4385.2 προτέρημά G1473 σου G1909 επί G3588 την G3598 οδόν G3739 ην G1473 συ G4198 πορεύη G3754 ότι G1722 εν G5495 χειρί G1135 γυναικός G591 αποδώσεται κύριος G2962   G3588 τον G* Σισάρα G2532 και G450 ανέστη Δεββωρά G*   G2532 και G4198 επορεύθη G3326 μετά G3588 του G* Βαράκ G1537 εκ G* Κάδης