Judges 13:6

ABP_GRK(i)
  6 G2532 και G2064 ήλθεν G3588 η G1135 γυνή G2532 και G2036 είπε G3588 τω G435 ανδρί αυτής G1473   G3004 λέγουσα G444 άνθρωπος G3588 του G2316 θεού G2064 ήλθε G4314 προς G1473 με G2532 και G3588 η G3706 όρασις αυτού G1473   G5613 ως G3706 όρασις G32 αγγέλου G3588 του G2316 θεού G2016 επιφανής G4970 σφόδρα G2532 και G3756 ουκ G2065 ηρώτησα G1473 αυτόν G4159 πόθεν G1510.2.3 εστί G2532 και G3588 το G3686 όνομα αυτού G1473   G3756 ουκ G518 απήγγειλέ G1473 μοι