John 5:36

ABP_GRK(i)
  36 G1473 εγώ δε G1161   G2192 έχω G3588 την G3141 μαρτυρίαν G3173 μείζω G3588 του G* Ιωάννου G3588 τα γαρ G1063   G2041 έργα G3739 α G1325 έδωκέ G1473 μοι G3588 ο G3962 πατήρ G2443 ίνα G5048 τελειώσω G1473 αυτά G1473 αυτά G3588 τα G2041 έργα G3739 α G1473 εγώ G4160 ποιώ G3140 μαρτυρεί G4012 περί G1473 εμού G3754 ότι G3588 ο G3962 πατήρ G1473 με απέσταλκε G649