Jeremiah 50:42

ABP_GRK(i)
  42 G5115 τόξον G2532 και G1471.6 εγχειρίδιον G2192 έχοντες G2483.2 ιταμός εστι G1510.2.3   G2532 και G3766.2 ου μη G1653 ελεήση G3588 η G5456 φωνή αυτών G1473   G5613 ως G2281 θάλασσα G2278 ηχήσει G1909 εφ΄ G2462 ίπποις G2459.1 ιππάσονται G3903 παρεσκευασμένοι G5618 ώσπερ G4442 πυρ G1519 εις G4171 πόλεμον G4314 προς G1473 σε G2364 θυγάτηρ G* Βαβυλώνος