Jeremiah 36:30

ABP_GRK(i)
  30 G1223 διά G3778 τούτο G3779 ούτως G2036 είπε G2962 κύριος G1909 επί G* Ιωακείμ G935 βασιλέα G* Ιούδα G3756 ουκ G1510.8.3 έσται G1473 αυτώ G2521 καθήμενος G1909 επί G2362 θρόνου G* Δαυίδ G2532 και G3588 το G2347.1 θνησιμαίον αυτού G1473   G1510.8.3 έσται G4495 ερριμμένον G1722 εν G3588 τω G2738 καύματι G3588 της G2250 ημέρας G2532 και G1722 εν G3588 τω G3801.1 παγετώ G3588 της G3571 νυκτός