Jeremiah 31:34

ABP_GRK(i)
  34 G2532 και G3766.2 ου μη G1321 διδάξωσιν G1538 έκαστος G3588 τον G4139 πλησίον αυτού G1473   G2532 και G1538 έκαστος G3588 τον G80 αδελφόν αυτού G1473   G3004 λέγων G1097 γνώθι G3588 τον G2962 κύριον G3754 ότι G3956 πάντες G1492 ειδήσουσί G1473 με G575 από G3397 μικρού αυτών G1473   G2193 έως G3173 μεγάλου αυτών G1473   G3004 λέγει G2962 κύριος G3754 ότι G2436 ίλεως έσομαι G1510.8.1   G3588 ταις G93 αδικίαις αυτών G1473   G2532 και G3588 των G266 αμαρτιών αυτών G1473   G3766.2 ου μη G3403 μνησθώ G2089 έτι