Jeremiah 27:3

ABP_GRK(i)
  3 G2532 και G649 αποστελείς G1473 αυτούς G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G* Ιδουμαίας G2532 και G4314 προς G935 βασιλέα G* Μωάβ G2532 και G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G5207 υιών G* Αμμών G2532 και G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G* Τύρου G2532 και G4314 προς G935 βασιλέα G* Σιδώνος G1722 εν G5495 χερσίν G32 αγγέλων αυτών G1473   G3588 των G2064 ερχομένων G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G4314 προς G* Σεδεκίαν G935 βασιλέα G* Ιούδα