Jeremiah 22:24-28

ABP_GRK(i)
  24 G2198 ζω εγώ G1473   G3004 λέγει G2962 κύριος G1437 εάν G1096 γενόμενος G1096 γένηται G* Ιεχονίας G5207 υιός G* Ιωακίμ G935 βασιλεύς G* Ιούδα G656.2 αποσφράγισμα G1909 επί G3588 της G5495 χειρός G3588 της G1188 δεξιάς μου G1473   G1564 εκείθεν G1610.6 εκσπάσω σε G1473  
  25 G2532 και G3860 παραδώσω σε G1473   G1519 εις G5495 χείρας G3588 των G2212 ζητούντων G3588 την G5590 ψυχήν σου G1473   G3739 ων G1473 συ G2125 ευλαβή G575 από G4383 προσώπου G1473 αυτών G2532 και G1519 εις G5495 χείρας G* Ναβουχοδονόσορ G935 βασιλέως G3588 της G* Βαβυλώνος G2532 και G1519 εις G5495 χείρας G3588 των G* Χαλδαίων
  26 G2532 και G641 απορρίψω σε G1473   G2532 και G3588 την G3384 μητέρα σου G1473   G3588 την G5088 τεκούσάν G1473 σε G1519 εις G1093 γην G3739 ου G3756 ουκ ετέχθης G5088   G1563 εκεί G2532 και G1563 εκεί G599 αποθανείσθε
  27 G1519 εις δε G1161   G3588 την G1093 γην G3739 ην G1473 αυτοί G2172 εύχονται G3588 ταις G5590 ψυχαίς αυτών G1473   G1563 εκεί G3766.2 ου μη G654 αποστρέψουσιν
  28 G821 ητιμώθη Ιεχονίας G*   G5613 ως G4632 σκεύος G3739 ου G3756 ουκ έστι G1510.2.3   G5532 χρεία G1473 αυτού G3754 ότι G1610.1 εξερρίφη G2532 και G1544 εξεβλήθη G1519 εις G1093 γην G3739 ην G3756 ουκ G1492 ήδει
Reformed Dating