Isaiah 9:7

ABP_GRK(i)
  7 G2532 και G3173 μεγάλη G3588 η G746 αρχή αυτού G1473   G2532 και G3588 της G1515 ειρήνης αυτού G1473   G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G5056 τέλος G1909 επί G3588 τον G2362 θρόνον G* Δαυίδ G2532 και G3588 την G932 βασιλείαν αυτού G1473   G2734.2 κατορθώσαι αυτήν G1473   G2532 και G482 αντιλαβέσθαι G1722 εν G2917 κρίματι G2532 και G1722 εν G1343 δικαιοσύνη G575 από G3588 του G3568 νυν G2532 και G1519 εις G3588 τον G165 αιώνα G3588 ο G2205 ζήλος G2962 κυρίου G4519 σαβαώθ G4160 ποιήσει G3778 ταύτα