Hosea 2:9

ABP_GRK(i)
  9 G1223 διά G3778 τούτο G1994 επιστρέψω G2532 και G2865 κομιούμαι G3588 τον G4621 σίτόν μου G1473   G2596 καθ΄ G5610 ώραν αυτού G1473   G2532 και G3588 τον G3631 οίνόν μου G1473   G1722 εν G2540 καιρώ αυτού G1473   G2532 και G851 αφελούμαι G3588 τα G2440 ιμάτιά μου G1473   G2532 και G3588 τα G3608 οθόνιά μου G1473   G3588 του G3361 μη G2572 καλύπτειν G3588 την G808 ασχημοσύνην αυτής G1473