Genesis 38:16-18

ABP_GRK(i)
  16 G1578 εξέκλινε δε G1161   G4314 προς G1473 αυτήν G3588 την G3598 οδόν G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτή G1439 εασόν G1473 με G1525 εισελθείν G4314 προς G1473 σε G3756 ου γαρ G1063   G1097 έγνω G3754 ότι G3565 νύμφη αυτού G1473   G1510.2.3 εστιν G3588 η δε G1161   G2036 είπε G5100 τι G1473 μοι δώσεις G1325   G1437 εάν G1525 εισέλθης G4314 προς G1473 με
  17 G3588 ο δε G1161   G2036 είπεν G1473 εγώ G1473 σοι αποστελώ G649   G2056 έριφον G137.1 αιγών G1537 εκ G3588 των G4263 προβάτων μου G1473   G3588 η δε G1161   G2036 είπεν G1437 εάν δως G1325   G728 αρραβώνα G2193 έως G3588 του G649 αποστείλαί σε G1473  
  18 G3588 ο δε G1161   G2036 είπε G5100 τίνα G3588 τον G728 αρραβώνά G1473 σοι δώσω G1325   G3588 η G1161 δε G2036 είπε G3588 τον G1146 δακτύλιόν σου G1473   G2532 και G3588 τον G3731.1 ορμίσκον G2532 και G3588 την G4464 ράβδον G3588 την G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί σου G1473   G2532 και G1325 έδωκεν G1473 αυτή G2532 και G1525 εισήλθε G4314 προς G1473 αυτήν G2532 και G1722 εν G1064 γαστρί G2983 έλαβεν G1537 εξ G1473 αυτού