Genesis 21:23

ABP_GRK(i)
  23 G3568 νυν G3767 ουν G3660 όμοσόν G1473 μοι G3588 τον G2316 θεόν G3361 μη G91 αδικήσειν G1473 με G3366 μηδέ G3588 το G4690 σπέρμα μου G1473   G3366 μηδέ G3588 το G3686 όνομά μου G1473   G235 αλλά G2596 κατά G3588 την G1343 δικαιοσύνην G3739 ην G4160 εποίησα G3326 μετά G1473 σου G4160 ποιήσεις G3326 μετ΄ G1473 εμού G2532 και G3588 τη G1093 γη G3739 η G1473 συ G3939 παρώκησας G1722 εν G1473 αυτή