Genesis 19:17

ABP_GRK(i)
  17 G2532 και G1096 εγένετο G2259 ηνίκα G1806 εξήγαγον G1473 αυτούς G1854 έξω G2532 και G2036 είπον G4982 σώζων G4982 σώζε G3588 την G4572 σεαυτού G5590 ψυχήν G3361 μη G4017 περιβλέψη G1519 εις G3588 τα G3694 οπίσω G3366 μηδέ G2476 στης G1722 εν G3956 πάση G3588 τη G4066 περιχώρω G1519 εις G3588 το G3735 όρος G4982 σώζου G3379 μηποτε G4838 συμπαραληφθής