Ezra 3:7

ABP_GRK(i)
  7 G2532 και G1325 έδωκαν G694 αργύριον G3588 τοις G2998.2 λατόμοις G2532 και G3588 τοις G5045 τέκτοσι G2532 και G1035 βρώσιν G2532 και G4213 πόσιν G2532 και G1637 έλαιον G3588 τοις G* Σιδωνίοις G2532 και G3588 τοις G* Τυρίοις G3588 του G1627 εξενέγκαι G3586 ξύλα G2747.2 κέδρινα G575 από G3588 του G* Λιβάνου G4314 προς G2281 θάλασσαν G* Ιόππης G1223 διά G2025.2 γνώμης G* Κύρου G935 βασιλέως G* Περσών G1909 επ΄ G1473 αυτούς
Reformed Dating