Ezra 2:68

ABP_GRK(i)
  68 G2532 και G575 από G3588 των G758 αρχόντων G3588 των G3965 πατριών G1722 εν G3588 τω G1525 εισελθείν αυτούς G1473   G1519 εις G3588 τον G3624 οίκον G2962 κυρίου G3588 τον G1722 εν G* Ιερουσαλήμ G1594.2 ηκουσιάσαντο G1519 εις G3624 οίκον G3588 του G2316 θεού G3588 του G2476 στήσαι G1473 αυτόν G1909 επί G3588 την G2091 ετοιμασίαν αυτού G1473  
Reformed Dating