Ezekiel 19:9

ABP_GRK(i)
  9 G2532 και G5087 έθεντο G1473 αυτόν G1722 εν G2777.4 κημώ G2532 και G1722 εν G1054.1 γαλεάγρα G2532 και G71 ήγαγον G1473 αυτόν G4314 προς G3588 τον G935 βασιλέα G* Βαβυλώνος G2532 και G1521 εισήγαγον G1473 αυτόν G1519 εις G5438 φυλακήν G3704 όπως G3361 μη G191 ακουσθή G3588 η G5456 φωνή αυτού G1473   G2089 έτι G1909 επί G3588 τα G3735 όρη G3588 του G* Ισραήλ
Reformed Dating