Exodus 38:17

ABP_GRK(i)
  17 G2532 και G3588 αι G939 βάσεις G3588 των G4769 στύλων αυτών G1473   G5470 χαλκαί G2532 και G3588 αι G44.1 αγκύλαι αυτών G1473   G693 αργυραί G2532 και G3588 αι G2777 κεφαλίδες αυτών G1473   G4014.1 περιηργυρωμέναι G694 αργυρίω G2532 και G3588 οι G4769 στύλοι G4014.1 περιηργυρωμένοι G694 αργυρίω G3956 πάντες G3588 οι G4769 στύλοι G3588 της G833 αυλής