Esther 2:15

ABP_GRK(i)
  15 G1722 εν δε G1161   G3588 τω G378 αναπληρούσθαι G3588 τον G5550 χρόνον G* Εσθήρ G3588 της G2364 θυγατρός G* Αβιχάϊλ G80 αδελφού G3962 πατρός G* Μαρδοχαίου G1525 εισελθείν G1519 εις G3588 τον G935 βασιλέα G3762 ουδέν G114 ηθέτησεν G3739 ων G1781 ενετείλατο G1473 αυτήν G3588 ο G2135 ευνούχος G3588 ο G5441 φύλαξ G3588 των G1135 γυναικών G1510.7.3 ην G1063 γαρ G* Εσθήρ G2147 ευρίσκουσα G5484 χάριν G3844 παρά G3956 πάντων G3588 των G991 βλεπόντων G1473 αυτήν