Deuteronomy 9:21

ABP_GRK(i)
  21 G2532 και G3588 την G266 αμαρτίαν υμών G1473   G3739 ην G4160 εποιήσατε G3588 τον G3448 μόσχον G2983 έλαβον G2532 και G2618 κατέκαυσα G1473 αυτόν G1722 εν G4442 πυρί G2532 και G4792.1 συνέκοψα αυτόν G1473   G2532 και G2641.2 κατήλεσας G4970 σφόδρα G2193 έως G3739 ου G1096 εγένετο G3016 λεπτόν G2532 και G1096 εγενήθη G5616 ωσεί G2868 κονιορτός G2532 και G4495 έρριψα G3588 τον G2868 κονιορτόν G1519 εις G3588 τον G5493 χειμάρρουν G3588 τον G2597 καταβαίνοντα G1537 εκ G3588 του G3735 όρους