Deuteronomy 7:9

ABP_GRK(i)
  9 G2532 και G1097 γνώση G3754 ότι G2962 κύριος G3588 ο G2316 θεός σου G1473   G3778 ούτος G2316 θεός G3588 ο G2316 θεός ο πιστός G3588   G4103   G3588 ο G5442 φυλάσσων G3588 την G1242 διαθήκην G2532 και G1656 έλεος G3588 τοις G25 αγαπώσιν G1473 αυτόν G2532 και G3588 τοις G5442 φυλάσσουσι G3588 τας G1785 εντολάς αυτού G1473   G1519 εις G5507 χιλίας G1074 γενεάς